GRAFRECHTVERLENGING

Recentelijk is gestart met het inventariseren van de rechthebbenden van graven waarvan het grafrecht inmiddels is verlopen. Inmiddels zijn de rechthebbenden van de grafrechten gevestigd van 1970 tot en met 1984 aangeschreven en de mogelijkheid geboden om het grafrecht met 10 jaar te verlengen. Het betreft in deze de nabestaanden van de toen begraven overledenen. Helaas is dat niet volledig gelukt en derhalve zullen wij door middel van het Kerknieuws regelmatig een beroep op u doen, om hieraan mee te helpen.


Indien u nabestaanden kent van de onderstaande overledenen, verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan de heer D. Nijhuis telefoon 06 0595 1685 of aan de beheerder van de begraafplaats, Mevr. W.Hans-van 't Holt, Goudenregenstraat 26, 7775 AZ Lutten, tel. 68 27 53.