REGLEMENT

Het uitgeven van graven en het begraven zijn gebonden aan regels, zoals omschreven in het reglement. Een belangrijke regel daarbij is het grafrecht en de graftermijn.


Voor het begraven geldt een grafrecht en graftermijn van 10 jaar (wettelijk minimum), respectievelijk 20 jaar. Na afloop van deze 10 jaar of 20 jaar heeft de rechthebbende de mogelijkheid dit grafrecht te verlengen met respectievelijk 5 jaar, 10 jaar of 20 jaar en na deze periodes wederom met telkens nog eens 5 jaar, 10 jaar of 20 jaar. Zo ontstaat er de mogelijkheid van eeuwige grafrust.
Het reglement is hier te downloaden. U kunt het reglement ook opvragen bij de Beheerder van het Kerkhof.

Nieuw Reglement Beheer Begraafplaats 2023..pdf