REGLEMENT

Het uitgeven van graven en het begraven zijn gebonden aan regels, zoals omschreven in het reglement. Een belangrijke regel daarbij is het grafrecht en de graftermijn.


Voor het begraven geldt een grafrecht en graftermijn van 30 jaar. Na afloop van deze 30 jaar heeft de rechthebbende de mogelijkheid dit grafrecht te verlengen met 10 jaar en na 10 jaar met telkens nog eens 10 jaar. Zo ontstaat er de mogelijkheid van eeuwige grafrust.
Het reglement is hier te downloaden. U kunt het reglement ook opvragen bij de Beheerder van het Kerkhof.


Reglement.pdf