BEGRAVEN

Het begraven op het kerkhof is gebonden aan regels welke vastgelegd zijn in het reglement en het uitvoeringsbesluit welke u op deze website kunt vinden. Binnen zes dagen na een overlijden moet hiervan aangifte gedaan worden bij de burgerlijke stand. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Voor aangifte heeft u een verklaring van overlijden van een arts nodig.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de akte van overlijden op en geeft hiervan een kopie af. Dit is het officiƫle bewijs van het overlijden van iemand. Vervolgens verleent de ambtenaar toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. Dit mag niet eerder gebeuren dan 36 uur na overlijden en niet later dan 6 dagen na overlijden.

Begrafenisondernemers kunnen hier een formulier 'aangifte begraving/bijzetting' downloaden: Aangifte begraving.pdf


GRAVEN EN ASBESTEMMING

Bij het regelen van een begrafenis is de keuze van het graf of de asbestemming een belangrijke beslissing. Indien men voor cremeren kiest, kan de urn of de as (vanaf eind 2015) een mooie eindbestemming op het kerkhof krijgen.

Voor een graf of asbestemming kunt u kiezen uit onder andere: particulier graf , kindergraf, urnengraf en urnennis (vanaf eind 2015). De graven zijn daarnaast onder te verdelen in een graf met "vrije" grafbedekking en zogenaamde "grasgraven". Klik hier voor het "uitvoeringsbesluit" Uitvoeringsbesluit begraafplaats 2023.pdf en de daarin opgenomen eisen aan de graven.


GRAFBEDEKKING

Grafstenen houden de herinnering levend aan wie hier rusten. Grafstenen dragen namen. Namen van mensen, van wie hun leven geschiedenis geworden is. Mensen waar men nog iets over of tot wilde zeggen.

Voor het plaatsen van een grafbedekking (grafornamenten, plintbanden en beplanting) is toestemming nodig van het College van Kerkrentmeesters. De aanvraag loopt meestal via de steenhouwer. Voor de verschillende graven bestaan eisen ten aanzien van de maatvoering van de grafbedekkingen en ornamenten. Zie ook het uitvoeringsbesluit.


GRAFSYMBOLEN

Op sommige grafstenen staan symbolen afgebeeld. De roos verwijst naar Maria en het lijden van Christus. De slang is een oud symbool voor leven en dood, gif en genezing. De zandloper duidt op het kortstondige leven en het naderen van het stervensuur. De lelie is een symbool van zuiverheid. De palmtak als overwinning van de dood. De treurboom als symbool voor rouw en verdriet. En de afgebroken zuil staat voor het einde van het aardse leven.

Het kerkhof kan min of meer beschouwd worden als een 'stenen archief' van de gemeenschap. De graven, de namen en de grafopschriften geven een afspiegeling van Lutten over meer dan de afgelopen honderd jaar.


ONDERHOUD GRAVEN

Graven met grasbedekking zijn inclusief onderhoud. Voor andere graven is een onderhoudscontract mogelijk. Hierbij worden uitgebloeide bloemen verwijderd; wordt gesnoeid en onkruid verwijderd; en wordt indien nodig de steen behandeld met een anti-algengroeimiddel.

Naast het basisonderhoud bent u natuurlijk altijd vrij om zelf het graf te verfraaien. U moet u zich hierbij wel aan de eisen ten aanzien van de grafbedekkingen houden. Zo blijft de het kerkhof een mooie uitstraling behouden en zullen de graven goed onderhouden blijven. Voor meer informatie klik hier voor het "reglement" Nieuw Reglement Beheer Begraafplaats 2023..pdf

Het overige groen op het kerkhof wordt met grote betrokkenheid en deskundigheid door de medewerkers onderhouden.


CORRESPONDENTIE OVER GRAVEN

De communicatie over de verschillende graven verloopt via de rechthebbende. Als rechthebbende dient u schriftelijk mededeling te doen van elke wijziging, zoals: een ander persoon aanwijzen als rechthebbende; een adreswijziging doorgeven of een wens tot verlenging van het graf. Bij deze schriftelijke mededelingen dient u altijd het grafnummer te vermelden.

Bij de ruiming van een graf wordt een brief gestuurd naar de rechthebbende (indien zijn/haar adres bekend is) en wordt een publicatiebordje bij het graf geplaatst. Op de mededelingenborden komt een publicatie, net als op de gemeentelijke informatiepagina in de huis-aan-huis krant.


INFORMATIE EN ADVIES

De tijd is voorbij dat we de dingen niet bij leven regelen. De begrafenisondernemer, de begrafenisvereniging en wij geven u graag een persoonlijk advies. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u een e-mail sturen aan info@kerkhoflutten.nl.