TARIEVEN

In de PDF hieronder ziet u de tarieven. Genoemde tarieven zijn vast tot 31-12-2021. Aan deze tarievenlijst zijn geen rechten te ontlenen! De beheerder van de begraafplaats behoudt zich het recht tussentijds de tarieven te herzien.

Tarieven begraafplaats 2021.pdf